Zubní klinika 3DK – zubní ordinace pro 3. tisíciletí

Vážení a milí pacienti dentální kliniky 3DK,

vzhledem k závažné situaci související se šířením koronavirové infekce jsme nuceni omezit poskytované služby. Děláme maximum pro zachování provozu jak při ošetření akutních obtíží, tak plánovaných zákroků. Přesto jsme z hygienických důvodů nuceni výrazně selektovat ošetření tak, abychom co nejvíce snížili riziko přenosu infekce jak na další pacienty, tak na náš personál. Pro objednávání i nadále funguje tel. linka 774 00 33 99 nebo e-mailová adresa objednani@3dk.cz.

S ohledem na hygienická opatření Vás žádáme, abyste dodržovali následující provozní opatření:

1. objednávejte se výhradně telefonicky nebo e-mailem

2. je-li to možné, přicházejte prosím bez doprovodu, s doprovodem jen ve zcela nevyhnutelných situacích a i v těchto případech žádáme, aby doprovod čekal ve voze či mimo čekárnu, je-li to možné

3. pokud dojíždíte AUTEM, pak prosím vyčkejte ve voze, informujte telefonicky naši recepci, že jste dorazili a dále vyčkejte na vyzvání ke vstupu do budovy

4. pokud přicházíte PĚŠKY, pak prosím zazvoňte na recepci a vyčkejte vpuštění nebo na další instrukce (snažíme se zabránit kumulace více pacientů v čekárně)

5. uvnitř budovy si prosím nesundávejte roušku, dokud nebudete vyzváni

6.v době epidemie upřednostňujeme platby bezhotovostní

Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme Vám zdárné překonání této krizové situace.

Za tým dentální kliniky 3DK

MUDr. Martin Tomeček & MUDr. Jan Streblov

Dear 3DK patients,

Due to seriousness of the situation of COVID19 pandemy, we are forced to restrict our operations and services. We do our best to keep our services running to provide emergency treatment and elective procedures aswell. However, from the hygienic reasons we are forced to strictly select thetreatments provided to reduce the risk of infection transmission to another patients and our medical staff. Please, for schedulling your appointments, do call our phone  774 00 33 99 or e-mail to objednani@3dk.cz.

With respect to hygienic restrictions, we kindly ask you to follow these measures:

1. schedulle your appointments only via phone or e-mail

2. if possible, come alone without company, which should follow you only in unavoidable situations, then we ask your assistance to wait in the car or outside our waiting room if possible

3. if you are coming in a CAR, please stay in the car, do inform our desk and wait until you are asked to enter our clinic

4. if you are coming by WALK, please ring our desk and wait for opening the door or for further instructions (all our measures are targeted to prevent meeting of several peple inside)

5. inside the building, please do keep your facemask

6.at the time of epidemy we prefer to accept card payments (no cash prefered)

Thank You for understanding and wish You successful overcoming this difficult situation.

On behalf of our team 3DK

MUDr. Martin Tomeček & MUDr. Jan Streblov


Zubní ordinace Praha 10 – Vinohrady nabízí:

Naším cílem je poskytovat péči v oblasti zubního lékařství na nejvyšší úrovni. Proto se pravidelně vzděláváme v Česku i v zahraničí, a proto se snažíme rozvíjet i dosud ne zcela běžnou spolupráci s dalšími kolegy.

Výpis služeb zubní ordinace 3DK

O čem chcete vědět více?