Ceník kliniky 3DK

Úvodem

Naše nestátní zdravotnické zařízení nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Nejsme tak nikým omezováni v tom, co našim pacientům nabízíme. Pouze svým svědomím, dovednostmi a Vaším přáním. Naším cílem tak není hromadění výkonů a jejich vykazování pojišťovně, ale jen a pouze kvalitně ošetřený a spokojený pacient. Proto veškerá poskytovaná péče je hrazena přímo. Platbu je možno provést hotově nebo kartou.

Výběr z ceníku

Výkon Cena v Kč
Konziliární vyšetření 1 500,-
Vstupní vyšetření (obvykle se dvěma RTG snímky) 2 100,-
Dentální hygiena od 1 200,- do 1 700,-
Výplň kompozitní (bílá) (…více) 1 500,- až 3 700,-
Mikroskopické ošetření kořenového kanálku včetně definitivního plnění (…více) 2 550,- /1 kanálek
Mikroskopické ošetření špatně ošetřeného kořenového kanálku od 1 900,-
Extrakce zubu prostá 1 100,-
Extrakce zubu chirurgická 4 500,-
Korunka metalokeramická 9 000,-
Korunka celokeramická 10 000,- až 17 000,-
Zavedení implantátu Dio 14 000,-
Zavedení implantátu Straumann Roxolid SLA 18 000,-
Doplnění kosti metodou GBR vč. materiálu, membrány a provedení (…více) 12 800,- až 17 500,-
Doplnění kosti metodou sinus-lift vč. materiálu, membrány a porvedení (…více) 9 000,- až 14 000,-
Autotransplantace zubu 8 000,-

Ceny jsou orientační. Každého pacienta informujeme o ceně výkonu, o případných modifikacích či ceně celé léčby v individuálně vypracovaném léčebném plánu. Plán vypracujeme na základě vstupního vyšetření či konzultace.

Náhled léčebného plánu