Ceník kliniky 3DK

Úvodem

Naše nestátní zdravotnické zařízení nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Nejsme tak nikým omezováni v tom, co našim pacientům nabízíme. Pouze svým svědomím, dovednostmi a Vaším přáním. Naším cílem tak není hromadění výkonů a jejich vykazování pojišťovně, ale jen a pouze kvalitně ošetřený a spokojený pacient. Proto veškerá poskytovaná péče je hrazena přímo. Platbu je možno provést hotově nebo kartou.

Výběr z ceníku

Výkon Cena v Kč
Konziliární vyšetření 1 800,-
Vstupní vyšetření (obvykle se dvěma RTG snímky) 2 500,-
Dentální hygiena od 1 400,- do
2 000,-
Výplň kompozitní (bílá) (…více) 1 800,- až 4 500,-
Mikroskopické ošetření kořenového kanálku včetně definitivního plnění (…více) 3060,- /1 kanálek
Mikroskopické ošetření špatně ošetřeného kořenového kanálku od 4 860,-
Extrakce zubu prostá 1 320,-
Extrakce zubu chirurgická 5 400,-
Korunka metalokeramická 10 500,-
Korunka celokeramická 11 000,- až 19 000,-
Zavedení implantátu Dio 16 000,-
Zavedení implantátu Straumann Roxolid SLA – SLActive 20 000,- až 22 000,-
Doplnění kosti metodou GBR vč. materiálu, membrány a provedení (…více) 14 000,- až 33 000,-
Doplnění kosti metodou sinus-lift vč. materiálu, membrány a provedení (…více) 10 800,- až 16 800,-
Autotransplantace zubu 10 000,-

Ceny jsou orientační. Každého pacienta informujeme o ceně výkonu, o případných modifikacích či ceně celé léčby v individuálně vypracovaném léčebném plánu. Plán vypracujeme na základě vstupního vyšetření či konzultace.

Náhled léčebného plánu