Analgosedace

Pacienti, kteří mají příliš velkou obavu z plánovaného chirurgického ošetření, rádi by zákrok absolvovali tak, aby o ničem nevěděli nebo si alespoň na nic nepamatovali, mohou využít možnosti analgosedace. Jde o řízený spánek pod vedením anesteziologa. Tento zákrok je možné provádět i u dětí starších pěti let.

Jsme rádi, že na naší klinice provádí analgosedaci velice zkušený anesteziolog, MUDr. Pavel Herda (lékař Kliniky Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze).

Anesteziologický výkon je volen dle náročnosti stomatologického / stomatochirurgického ošetření. Je veden tak, aby umožnil nekomplikované ošetření (komfortní pro klienta) v průběhu stomatologického / stomatochirurgického výkonu. Na volbu druhu znecitlivění má vliv rozsah a typ výkonu, zdravotní stav, prodělaná předchozí onemocnění a věk klienta.

Lékař specialista (anesteziolog) náležitě poučí klienta o průběhu výkonu a možnostech anesteziologických postupů. Po dohodě s operatérem a klientem navrhne anesteziologický postup odpovídající okolnostem. Provede klinické vyšetření klienta a kontrolu předložené zdravotnické dokumentace (předoperační vyšetření), zhodnotí celkový stav klienta.