Augmentace kostním blokem

Při výraznějším úbytku kosti dásňového výběžku již není možné zavádět implantát. Nejprve je nutné doplnit dostatečný objem kosti. Technika přenosu volného kostního bloku umožňuje rekonstruovat dásňový výběžek co do šířky i do výšky. Při zákroku je nejprve odebrán bloček kosti nejčastěji v místě dolních osmiček nebo z brady. Bloček následně upravíme a speciálními šroubky připevníme v místě, kde je plánováno zavedení implantátu. Takto doplněnou kost je nutné ponechat hojení cca. 4 měsíce a teprve po této době jsou zaváděny implantáty.
Metoda volného kostního bloku umožňuje velmi stabilní a spolehlivou rekonstrukci dásňového výběžku a tím umožňuje náhradu ztraceného chrupu zubním implantátem i tam, kde by to jinak nebylo možné. Menší defekty dásňového výběžku je možné řešit metodou řízené kostní regenerace (GBR).

Místo odběru je většinou v místě dolní osmičky. Odebraná kost je po úpravě zafixována šroubkem do defektního místa, aby se během následujících 4 měsíců přihojila.

Pro správnou volbu léčebného postupu, augmentační techniky a naplánování zákroku je nezbytné důkladné rentgenologické vyšetření pomocí počítačové tomografie (Cone Beam CT). Na uvedeném příkladu je viditelná výrazná atrofie dásňového výběžku v přední části horní čelisti, která zcela vylučuje zavedení implantátu. Jediným řešením je přenos kostního bloku.

Obrázky nahoře ukazují situaci před zákrokem, obrázky dole zobrazují množství získaného objemu po augmentaci kostním blokem a následně po zavedení zubních implantátů.

Obrázky nahoře ukazují situaci před zákrokem, obrázky dole zobrazují množství získaného objemu po augmentaci kostním blokem a následně po zavedení zubních implantátů.

Přední úsek dásňového výběžku horní čelisti po fixaci kostních bloků a následně po zavedení zubních implantátů.

Po úplném zhojení (cca. 8 měsíců od začátku léčby) může být dokončena protetická rekonstrukce chrupu. V uvedeném případě byly zubní korunky nahrazeny celokeramickými zirkonovými korunkami a řezáky celokeramickým zirkonovým můstkem na zirkonových abutmentech.