Bělení zubů

Kdy a kde je metoda bělení zubů vhodná?

Bělení zubů je asi nejkontroverznější stomatologickou procedurou, kolem které se šíří mnoho polopravd a mýtů mezi pacienty i mezi lékaři. Pro lepší pochopení problematiky je nutné znát trochu z teorie: zubní pigmentace je buďto zevní (ulpívající na povrchu zubu), nebo vnitřní (pigmenty pronikají do zubní tkáně). Bělením zubů máme na mysli chemicko fyzikální odstranění vnitřních pigmentů. Vnitřní pigmentování zubů může být vrozené či získané. Zde se uplatňují nejvíce potravinové pigmenty (káva, čaj, červené víno apod.) a tabák. Někdy dochází k pigmentaci v důsledku podání antibiotik (tzv. tetracyklinové zuby), nadměrného přísunu fluoru (tzv. dentální fluoróza) či zubního ošetření (např. amalgámem či stříbrnou slitinou). Bělení zubů v tomto slova smyslu naopak není vhodné u zevní pigmentace zubu (plakem, zubním kamenem, zevní pigmentací), kterou lze odstranit pouze mechanicky metodami dentální hygieny, a dále u zbarvení v důsledku přítomnosti zbarveného obsahu dřeňové dutiny u umrtvených zubů, které odstraňujeme metodou vnitřního bělení zubů.

Jak se ošetření provádí?

V principu bělení zubů představuje vždy různou formu stejného principu – chemický proces, při kterém jsou odstraňovány nebo „odbarvovány“ vnitřní pigmentace zubu. Základní chemickou látkou používanou k bělení zubů je peroxid vodíku. Používané přípravky obsahují buďto přímo tuto látku v různé koncentraci (od cca. 3% v zubních pastách po 35% v profesionálních přípravcích), nebo při svém působení peroxid uvolňují (zejm. karbamid peroxid). Bělení zubů může probíhat ve dvou základních formách: při ordinačním bělení a při domácím bělení.

Ordinační bělení zubů

Probíhá prakticky tak, že na očištěný povrch zubu se nanese bělicí přípravek (gel), který je zde ponechán po určitou dobu (20-60 minut dle použitého systému bělení). Procedura se může opakovat podle potřeby ihned nebo s odkladem. Účinnost některých systémů bělení je potencována současnou aplikací světla. Výsledek bělení je patrný ihned po ošetření.

Domácí bělení zubů

Vyžaduje zhotovení individuálního nosiče bělení, ve kterém je pravidelně (denně) aplikován na zuby bělicí gel. Používají se nižší koncentrace účinného peroxidu, avšak u této metody je doba expozice zubu výrazně delší, než u ordinačního bělení. Jasnou nevýhodou této metody je častá, někdy též výrazná přecitlivělost zubů na chlad, nebo i spontánní bolestivost.

Výsledek, trvanlivost a rizika bělení zubů

Výsledek bělení zubů (domácího či ordinačního) nelze bohužel předem odhadnout. U ordinačního bělení je výsledek patrný ihned, u domácího vzniká postupně. Šedivé a transparentní zuby reagují obecně na bělení s menším výsledkem. I u vybělených zubů dochází nadále průběžně k dalšímu usazování pigmentace, proto může výsledek bělení po několika měsících zaniknout. Procedura bělení je nicméně zcela bezpečná, nedochází v žádném případě k poškozování či znehodnocování zubních tkání, skloviny či dentinu. Zuby tedy nejsou ani lámavější, ani náchylnější ke tvorbě zubního kazu. Největším rizikem bělení zubů je vznik zubní citlivosti, zejm. se tak děje u domácího bělení zubů. V podstatě vždy jde ale jen o dočasnou přecitlivělost, která během několika dní spontánně vymizí.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image