Chirurgické krytí krčků

Kdy a kde lze chirurgické krytí krčků provést?

Chirurgické krytí krčků je v Česku zatím poměrně málo prováděná metoda, pomocí které lze vrátit dáseň na místa, odkud ustoupila. Tuto metodu lze použít zejména v situacích, kdy je krček zubu odhalen, avšak mezi zuby je dáseň přítomna v původní výši.

Jak se technika provádí?

Obecně lze říci, že dáseň sesuneme do původní polohy na obnažený krček. Lze k tomu použít klasické techniky (vhodnější u samostatně obnaženého krčku) či tzv. minimálně invazivní techniky (vhodné zejména u více obnažených krčků na sousedících zubech). U minimálně invazivních technik zpravidla nevznikají jizvy, takže laik a mnohdy ani odborník není schopen ani při důkladném zkoumání zjistit, zda byl nějaký zákrok proveden či nikoli. Určení vhodnosti té či oné varianty je pak otázkou zvážení mnoha faktorů (mj. typu defektu, typu sliznice, skusových poměrů i zkušeností ošetřujícího). Pro trvanlivost dosaženého výsledku bývá zpravidla nezbytné dáseň zesílit vazivovou tkání, kterou si za tímto účelem bereme z patra. Opět se snažíme o minimálně invazivní přístup, takže výsledkem bývá pouze jediný řez na patře, který se většinou bez problémů hojí. Stehy odstraňujeme za týden z patra a za 14 dní z oblasti překrývaných krčků. Hojení tkání trvá cca 3 měsíce a po této době již ve tkáních nedochází k větším změnám.

Výsledek, trvanlivost a rizika

Výsledky této metody jsou poměrně dobré a předpověditelné, úplného překrytí krčku se podaří dosáhnout cca v 90 % případů. Po 5 letech se tato čísla výrazněji nemění. Rizika spojená s tímto zákrokem spočívají v běžných komplikacích po chirurgickém zákroku (mírný otok, vznik modřiny, bolestivost atd.). Vzhledem k použití šetrných mikrochirurgických technik však bývají velmi omezené a většina pacientů zákroky snáší velmi dobře. Jedinou závažnější, ale velmi vzácnou komplikací je možnost krvácení z patra po odběru pojivové tkáně. Lze jí však většinou předejít, event. zvládnout zodpovědným dodržováním pokynů lékaře.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image