Estetické fasety

Estetické fasety představují estetické řešení pro situace, kdy vlastní zuby již byly do určité míry poškozeny, tvarově nevyhovují, či v úsměvu neladí. Zhotovují se proto většinou na zuby v úsměvu viditelné, tedy především horní řezáky, špičáky a případně také třenové zuby (premoláry).

Většinou se zhotovují z keramiky, a jejich účelem je nahradit poškozenou či chybějící vrstvu skloviny. Dentální keramika je v tomto případě nejlepším materiálem jak z hlediska optických vlastností, tak z hlediska barevné stálosti. Dnešní materiály dokonce umožňují dokonale napodobit i méně obvyklé barevné efekty a dosáhnout tak maximální přirozenosti. Z dentálních keramik se používá především živcová keramika nebo lithium-disilikátová keramika, což jsou materiály, které lze k vlastnímu zubu po odpovídající úpravě spolehlivě fixovat (přilepit). Díky moderním technologiím použitým při výrobě keramiky je možné zhotovit fasety o minimální tloušťce a vlastní zub brousit minimálně, v některých případech dokonce vůbec.

Většinou postupujeme tak, že si nejprve zhotovíme voskový předtvar budoucích keramických faset, který potom z modelu přeneseme do pacientových úst v podobě provizorního materiálu pro korunky. Tento předtvar pak teprve zbrousíme o vrstvu nezbytnou pro tloušťku keramické rekonstrukce. V některých případech tak brousíme pouze keramický předtvar a do vlastní skloviny zasahujeme minimálně, či dokonce vůbec. Následuje otisk a zhotovení keramické rekonstrukce v laboratoři. U živcových faset se používá buď technika nanášení na platinovou fólii, nebo na model z formovací hmoty. Stále oblíbenějším způsobem je také frézování faset z keramického bločku (CEREC). V této fázi velmi záleží na zkušenostech, uměleckém nadání a estetickém cítění zubního technika. V ordinaci poté keramické fasety vyzkoušíme a v případě, že vyhovují všem technickým (dosednutí, přechody, body kontaktu apod.) i estetickým požadavkům (odstín, sytost a jas barvy, tvar, povrchová kvalita, individuální efekty apod.) rekonstrukce fixujeme na zuby. Po ztuhnutí odstraníme zbytky cementu a zaleštíme přechody mezi zubem a keramickou fasetou. Teprve v této fázi zpravidla zkoušíme, zda fasety nevadí ve skusu, protože dokud nejsou pevně spojeny se zubem, jsou příliš křehké a mohly by se rozlomit. Ve spojení se zubními tkáněmi ovšem nebývají pevnosti a odolnosti, která se velmi blíží vlastním zubním tkáním.

Z dlouhodobého hlediska se jedná o poměrně úspěšný druh terapie, je však nezbytné dbát určité opatrnosti, rizikové bývají především nárazy nebo ostré nákusy do tvrdých předmětů.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image