GBR

Při menším úbytku kosti v místě plánované implantace používáme k doplnění potřebného objemu kosti metodu řízené kostní regenerace (Guided Bone Regeneration, GBR). Výhodou metody je, že ji lze většinou provádět současně se zaváděním implantátu a také fakt, že v průběhu rekonvalescence pacienta nijak významně nezatěžuje.
Princip metody spočívá v doplnění kostní náhražky v podobě granulek, jejichž vlastností je, že po nich časem začne vrůstat do augmentátu vlastní kost. Po cca. 4-12 měsících po zákroku (dle velikosti objemu) je pak doplněný materiál dostatečně integrovaný s vlastní kostí.

Význam GBR spočívá především v tom, že umožňuje:

  • zavedení implantátu v místě, kde je jinak příliš úzká kost
  • doplnění objemu kosti z estetických důvodů pro podpoření přirozeného tvaru měkkých tkání
  • brání budoucí resorpci kosti např. po vytržení zubu

Příklad GBR: Řízená kostní regenerace