Náhrada jednoho zubu implantátem v estetickém úseku

Příčinou ztráty jednoho zubu v estetickém úseku bývá nejčastěji úraz nebo selhávající endodontické ošetření. Cílem ošetření je nahradit nejen zub, ale i ztracenou kost a měkké tkáně tak, aby rekonstrukce byla nejen funkční, ale aby také vypadala co nejpřirozeněji. Proto nejčastěji volíme postup tzv. časné implantace.

Selhávající zub je nutné vytrhnout šetrně tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození okolních tkání. Extrahovaný zub je nutné nahradit provizoriem. Nejčastěji se jedná o vlepený zub, či provizorní korunku s volným členem.

Po 6 až 8 týdnech jsou již měkké tkáně zhojené a lze zavést implantát a doplnit objem kosti. Doba, po kterou implantát necháváme vhojovat, závisí na kvalitě kosti a pohybuje se od 3 do 6 měsíců.

Po vhojení implantátu, je možné jej odkrýt a opatřit provizorní korunkou, s jejíž pomocí tvarujeme měkké tkáně kolem implantátů tak, by byl tvar korunky i měkkých tkání co nejpřirozenější.

Po zhojení a stabilizaci měkkých tkání lze zhotovit definitivní protetickou rekonstrukci. Nejvhodnější v takovýchto případech bývají nejvhodnější celokeramické korunky pro své vynikající optické vlastnosti.

Náhrada jednoho zubu implantátem v postranním úseku

Příčinou ztráty jednoho zubu v postranním úseku bývá nejčastěji prasklina zubu nebo selhávajíc endodontické ošetření. Cílem bývá především funkční náhrada ztraceného zubu.

Kost zpravidla necháváme zcela zhojit, což trvá 3 – 6 měsíců. Následně pak zavádíme implantát do zhojené kosti. Doplňování kosti provádíme méně často. V případech, kdy je nutné kost doplnit, se zpravidla jedná o horní čelist a doplnění kosti do čelistní dutiny, tzv. sinus lift.

Po vhojení implantátu (2 – 6 měsíců v závislosti na kvalitě kosti) následuje otisk a nasazení definitivní korunky – kovokeramické nebo celokeramické.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image