Regenerace parodontu

Regenerace parodontu spočívá ve snaze o obnovu tkání ztracených při pokročilém zánětu dásní – parodontitidě. Předpokladem pro tento chirurgický postup je vynikající ústní hygiena a alespoň částečné zhojení tkání po tzv. protiinfekční terapii.

Tyto zákroky mají poměrně úzkou indikaci a provádíme je cíleně u zubů, které se samovolně nezahojily při tzv. protiinfekční terapii. Regenerativní léčba může vést k obnově tkání – tj. cementu, závěsného aparátu a kosti.

Nejlepší zkušenosti jsou dlouhodobě s postupy tzv. řízené tkáňové regenerace (guided tissue regeneration). Používáme augmentační kostní materiál (BioOss), který překrýváme kolagenní membránou. Membrána tak od sliznice a vaziva oddělí prostor s augmentačním materiálem, do kterého mohou vrůstat kostní buňky a buňky závěsného aparátu. Pro úspěch terapie je pak zásadní pečlivé sešití rány a následná péče.

Další možností je použít tzv. proteiny sklovinné matrix (Emdogain, fa. Straumann). Tyto proteiny navozují v tkáních prostředí podobné stavu při vývoji kořene a vedou k nasměrování dosud nediferencovaných buněk (mohou se vyvinout v různé druhy tkání) směrem k buňkám závěsného aparátu a kosti. Tyto procesy však vyžadují dostatek času a výsledek tak můžeme zhodnotit nejdříve za 6 měsíců.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image