Sinus lift

Zavedení zubního implantátu v postranním úseku horní čelisti může být komplikována rozsahem čelistní dutiny. Tím, že dutina zasahuje různě daleko i do dásňového výběžku, nebo tím, že dásňový výběžek časem ubývá např. po vytržení zubů, snižuje se dostupná výška kosti pro zavedení implantátu.

Sinus lift je označení pro zákrok, při kterém obnovíme potřebnou výšku kosti pro dostatečnou stabilitu zubního implantátu. Podle množství zbývající kosti volíme mezi dvěma způsoby provedení

Vnitřní (uzavřený) sinus-lift

Provádí se tak, že po preparaci štoly pro implantát se vzniklým otvorem nadzdvihne dno čelistní dutiny i s její výstelkou a vzniklý prostor je vyplněn augmentačním materiálem. Ve stejném zákroku je pak do štoly zaveden implantát. Výhodou je minimální zátěž pro pacienta, ovšem tuto metodu nelze použít v situaci, že je výška zbývající kosti příliš malá nebo rozsah sinus-liftu musí být velký.

Otevřený (boční) sinus-lift

Provádí se tak, že se v boční stěně čelistní dutiny vypreparuje malé okénko, kterým se dutina zpřístupní. Po šetrném nadzdvihnutí výstelky čelistní dutiny je vzniklý prostor vyplněn augmentačním materiálem. Pokud to množství vlastní kosti umožňuje, je současně zaveden implantát. V jiných případech je ale nutné počkat cca. 6 měsíců na zhojení kosti a teprve poté je zaváděn implantát.

Zubní implantát je zaváděn a současně je proveden otevřený sinus-lift. Okénkem v boční stěně čelistní dutiny je vpraven augmentační materiál, který se po čase přemění na vlastní kost a tím zpevní implantát po celé jeho délce.

Znázornění množství doplněné kosti na RTG snímku před a po zákroku.