Vnitřní bělení

Kdy a kde je metoda vhodná?

Metodou vnitřního bělení zubů lze dosáhnout velmi efektivního vybělení zubů a obnovení původního, nezbarveného odstínu. Metoda je vhodná výhradně u umrtvených zubů. Ke zbarvování umrtvených zubů dochází většinou ze dvou příčin:

  • Odumřelá (nekrotická) zubní dřeň jednak svou tmavou barvou prosvítá na venek zubu, jednak dochází k postupnému pronikání rozkládající se tkáně do dentinu zubu, takže dochází ke skutečnému zbarvení tkáně jinak zdravého (nezkaženého) dentinu.
  • U umrtveného zubu, u kterého již bylo provedeno endodontické ošetření kořenových kanálků, avšak v prostoru dřeňové dutiny, tj. v korunkové části zubní dřeně došlo k ponechání jiného stomatologického materiálu, který zub zbarvuje. Korunková část zubu by naopak měla být velmi pečlivě vyčištěna a zaplněna estetickým materiálem. Nejčastěji korunku zubu zbarvuje materiál kořenové výplně do černa nebo u dříve používaného materiálu do růžova. Po delší době nestačí jen odstranění zbarvujícího materiálu, ale je nutné chemicky vybělit i samotný zbarvený dentin.

Jak se ošetření provádí?

Pro úspěšné odstranění zabarvení korunky je nutné nejprve dokonale odstranit veškeré cizí materiály, které zub zbarvily (kaz, zbytky zubní dřeně, nevyhovující výplň). K tomu je nutný poměrně široký přístup do dřeňové dutiny. Následně, po další přípravě zubu – je-li nutná (správné ošetření kořenového kanálku) se vloží do dřeňové dutiny, tedy dovnitř zubu, bělící činidlo. Toto se zde ponechává buďto po dobu návštěvy v ordinaci, nebo ji lze uzavřít provizorní výplní a bělení pokračuje až do vyjmutí vložky v další návštěvě. Někdy je nutné proces opakovat pro dosažení úplného vybělení.

Výsledek, trvanlivost a rizika

Metodou vnitřního bělení lze téměř u každého zubu dosáhnout úplného odstranění zabarvení. Po dokončení vnitřního bělení je nutné ošetřit zub definitivní výplní. Po jejím zhotovení se zub již dále většinou nezbarvuje. Zuby procesem vnitřního bělení nejsou křehčí, ani více náchylné k tvorbě zubního kazu. Někdy bývá udáváno zvýšené riziko vzniku zevní resorbce kořene, patrně však mnohem pravděpodobněji souvisí s častými úrazy zubů, které původně vedly též k odumření zubu. Vnitřní bělení není vhodné u těhotných a kojících žen.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image