Externí spolupráce

V rámci Dentální kliniky 3DK rádi nabízíme spolupráci doporučujícím zubním lékařům, kteří k nám posílají své pacienty na specializovanou péči, především v oblasti parodontologie, implantologie, orální chirurgie a mikroskopické endodoncie.

Doporučené pacienty si nejprve zveme na konzultaci, kde s nimi probereme možnosti řešení jejich problému a vypracujeme zprávu pro doporučujícího lékaře. Pacient pak může návrh společně se svým doporučujícím lékařem probrat a rozhodnout se, zda naši nabídku přijme. V případě, že ano, dohodneme termín provedení zákroku a případně také navazující péči u nás či doporučujícího lékaře.

Upřednostňujeme komunikaci s doporučujícími lékaři pomocí e-mailu – streblov@3dk.cz, tomecek@3dk.cz,  V ideálním případě může doporučující lékař připojit také fotografickou či rentgenologickou dokumentaci.