Implantologie

Zavádíme implantáty a provádíme všechny nezbytné diagnostické i chirurgické úkony, které jsou v tomto směru zapotřebí (rentgenologické a CT vyšetření, augmentace kosti, přenos kostního bloku, sinus lift a další). Zpravidla na implantáty zhotovujeme i protetickou rekonstrukci v podobě samostatných korunek, můstků či celkových náhrad nesených či podpíraných implantáty.

Má-li doporučující lékař zájem, může si po dohodě další terapii převzít po vhojení implantátu a protetické ošetření dokončit sám.

V Dentální klinice 3DK používáme špičkový švýcarský implantační systém Straumann disponující vynikající dlouhodobou dokumentací a úspěšností. Dále používáme spolehlivě fungující korejský implantační systém DIO.

Doporučené pacienty si nejprve zveme na konzultaci, kde s nimi probereme možnosti řešení jejich problému a vypracujeme léčebný i finanční plán. Pacient pak může návrh společně se svým doporučujícím lékařem probrat a rozhodnout se, zda naši nabídku přijme. V případě, že ano, dohodneme termín provedení zákroku a případně také navazující péči u nás či doporučujícího lékaře.

Upřednostňujeme komunikaci s doporučujícími lékaři pomocí e-mailu – streblov@3dk.cz a tomecek@3dk.cz. V ideálním případě může doporučující lékař připojit také fotografickou či rentgenologickou dokumentaci.


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image