Parodontologie

Zejména v oblasti růžové estetiky patří naše zařízení mezi hrstku zařízení, která se důsledně zabývají tzv. růžovou estetikou – krytí gingiválních recesů, návazné protetické ošetření, implantáty v estetické zóně. Provádíme specializované zákroky (krytí gingiválních recesů, augmentaci gingivy i řízenou tkáňovou regeneraci). Zároveň jsme schopni zajistit i dlouhodobou péči při léčbě parodontitidy i přípravu a péči v průběhu ortodontické terapie. Při léčbě parodontitidy je z hlediska zachování kontroly nad léčebným postupem nezbytné, aby pacient docházel na pravidelná vyšetření a dentální hygienu (recall) do našeho zařízení. Ostatní péče probíhá samozřejmě u doporučujícího zubního lékaře.

Doporučené pacienty si nejprve zveme na konzultaci, kde s nimi probereme možnosti řešení jejich problému a vypracujeme zprávu pro doporučujícího lékaře. Pacient pak může návrh společně se svým doporučujícím lékařem probrat a rozhodnout se, zda naši nabídku přijme. V případě, že ano, dohodneme termín provedení zákroku či zahájení parodontologické léčby a případně také navazující péči u nás či doporučujícího lékaře.

Upřednostňujeme komunikaci s doporučujícími lékaři pomocí e-mailu – streblov@3dk.cz, tomecek@3dk.cz. Vítáme jakoukoli doplňující dokumentaci (např. rtg snímky či fotografie)


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image