Celková šroubovaná náhrada bezzubé čelisti

Běžným, avšak většinou nevyhovujícím způsobem ošetření bezzubé čelisti, je zhotovení obyčejné pryskyřičné celkové snímatelné náhrady. Takové řešení ovšem často přináší mnoho problémů, jako je značná nestabilita náhrady při mluvení a žvýkání, ztráta chuti a neposledně také psychickou frustraci ze snímatelné náhrady a bezzubých úst.

Celková šroubovaná pryskyřičná náhrada na implantátech, někdy také nazývaná jako Brånemarkův [brenemarkův] most je výborným řešením takové situace. Při zavedení 5-6 implantátů lze nahradit celý zubní oblouk i chybějící dásňový výběžek a současně dosáhnout velmi dobrého estetického výsledku. Zavedením implantátů v bradovém úseku se lze ve většině případů též vyhnout rozsáhlým augmentacím kosti. Ošetření pevnou zubní náhradou lze tak dosáhnout i tehdy, kdy došlo k výraznějšímu úbytku kosti v postranních úsecích čelisti. Cena tohoto řešení je také výrazně nižší, než tomu bývá u keramických náhrad.