GBR (Řízená Kostní Regenerace)

Metoda GBR patří mezi nejčastěji používané augmentační techniky. Princip metody spočívá ve využívání schopností augmentačních materiálů podporovat selektivně růst některých buněk (kostních), zatímco naopak růstu jiných buněk brání (vazivo). Kombinací augmentačního materiálu, který vytváří chybějící objem kosti, a bariérové membrány, která brání vrůstání vaziva, lze docílit obnovy chybějících tkání při náhradě zubu zubním implantátem, popř. i v jiných situacích (např. pod můstkem). Často kombinujeme metodu GBR s augmentací měkkých tkání pojivovým štěpem.

Větší defekty kosti řešíme přenosem kostního bloku.

LÉČEBNÝ POSTUP


Rychlý kontakt...ptejte se kliniky 3DK

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image