Informace pro doporučující lékaře

V naší klinice rádi nabízíme spolupráci také doporučujícím zubním lékařům, kteří k nám posílají své pacienty na specializovanou péči, především v oblasti parodontologie a implantologie. Provádíme specializované zákroky (krytí gingiválních recesů, zavádění implantátů, řízenou kostní i tkáňovou regeneraci) a jsme schopni zajistit i dlouhodobou péči při léčbě parodontitidy. Při léčbě parodontitidy je z hlediska zachování kontroly nad léčebným postupem nezbytné, aby pacient docházel na pravidelná vyšetření a dentální hygienu (recall) do našeho zařízení. Ostatní péče probíhá u doporučujícího zubního lékaře.

Doporučené pacienty si nejprve zveme na konzultaci, kde s nimi probereme možnosti řešení jejich problému a vypracujeme zprávu pro doporučujícího lékaře. Pacient pak může návrh společně se svým doporučujícím lékařem probrat a rozhodnout se, zda naši nabídku přijme. V případě, že ano, dohodneme termín provedení zákroku a případně také navazující péči u nás či doporučujícího lékaře.

Upřednostňujeme komunikaci s doporučujícími lékaři pomocí e-mailu – streblov@3dk.cz, tomecek@3dk.cz . V ideálním případě může doporučující lékař připojit také fotografickou či rentgenologickou dokumentaci.