MUDr. Jan Streblov

Vzdělání

 • 2008 – 2010: Curriculum Implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
 • 2008: Universität Bern – Straumann Education Week 2008
 • 2008: osvědčení ČSK Praktický zubní lékař – parodontolog
 • 09/1996 – 06/2003: 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, stomatologie
 • 09/2000 – 8/2001: Universität Rostock, studium zubního lékařství
 • 7-8/2001: Universität Hamburg, stáž na oddělení záchovného zubního lékařství
 • 8/2000: Universität Tübingen, stáž na obličejové a čelistní chirurgii
 • 7-8/1999: Universität Göttingen, stáž na obličejové a čelistní chirurgii


Profesní zkušenosti

 • 09/2010 – doposud 3DK Dentální klinika, Praha kliniku založil společně s MUDr. Tomečkem
 • 09/2004 – 08/2010 Pražské centrum dentální implantologie, Praha
 • 09/2003 – 08/2004 soukromá zubní praxe, Praha

Členství v odborných společnostech

 • Člen redakční rady LKS – časopisu ČSK
 • Implantologický klub ČR
 • Deutsche Gesellschaft für Implantologie – certifikovaný člen
 • Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
 • Česká akademie dentální estetiky – certifikovaný člen, člen výboru

Publikační činnost

 • 2009 – Streblov J, Palma M. Bipapilární lalok s pojivovým štěpem jako terapie klínovitého defektu, kariézního defektu a gingiválního recesu v cervikální oblasti zubu. Kazuistika, LKS
 • 2010 – Streblov J, Palma M, Tomeček M. Minimálně invazivní techniky pro krytí gingiválních recesů. Kazuistika. LKS 10/2010
 • 2013 – Streblov J. Série 11 článků Malého ilustrovaného repetitoria na téma Parodontologie v každém čísle časopisu LKS v roce 2013
 • 2014 – Streblov J. Koronální posun margo gingivae u proteticky
  rekonstruovaných zubů. LKS 11/2014
 • 2014 – Kopecká D, Šimůnek A, Streblov J, Slezák R, Čapek L.Measurement of the Interantral Bone in Implant Dentistry Using Panoramic Radiography and Cone Beam Computed Tomography: A Human Radiographic Study. West Indian Med J. 2014 Sep;63(5):503-9.
 • 2015 – Streblov J, Dražan J.Autotransplantation of matured third molars into
  distal maxillary regions with limited bone height using a transcrestal sinus floor elevation technique. A case series. Poster, Europerio 8, London, 4. 6. 2015
 • 2016 – Kučera J, Streblov J, Marek I, Hanzelka T. Treatment of Complications Associated with Lower Fixed Retainers. J Clin Orthod. 2016 Jan;50(1):54-9.
 • 2016 – Streblov J. Dlouhodobě perzistující oroantrální komunikace. LKS 7-8/2016, 167-169

Přednášková činnost

2008

 • 15. – 17. 10. 2008 Kongres Pražské dentální dny, Praha
  Streblov J, Zábrodský V, Novák Z. Paro-endo léze, kazuistika

2009

 • 29.- 30. 5. 2009 Kongres České parodontologické společnosti, Špindlerův mlýn:
  Streblov J, Palma M. Plastická chirurgie parodontu jako příprava pro protetické ošetření
 • 17. – 19. 9. 2009 X. Kongres České ortodontické společnosti a II. česko-slovenský ortodontický kongres, Mikulov
  Streblov J, Petr J. Gingivální recesy po ortodontické léčbě a možnosti jejich terapie
 • 21. – 23. 10. 2009 Kongres Pražské dentální dny 2009, Praha
  Streblov J, Palma M. Rizikové faktory přispívající ke vzniku gingiválních recesů a možnosti jejich terapie

2010

 • 5. a 6. 2. 2010 Kongres mladých zubných lekárov, Piešťany:
  Streblov J. Plastická chirurgie parodontu v praxi praktického zubního lékaře
  Streblov J. Teleskopické náhrady
 • 12. 6. 2010 Výroční kongres České akademie dentální estetiky.:
  Streblov J. Červená estetika – základ estetické sanace.
 • 7. 10. 2010. Kongres Pražské dentální dny 2010
  Streblov J. Měkké tkáně a protetická rekonstrukce – od antagonismu k souhře

2011

 • 3. 2. 2011 internetový webinář ČSK
  Streblov J. Gingivální recesy – možnosti a hranice terapie
 • 6. 2. 2011. V. Kongres mladých zubných lekárov 2011, Senec (SK)
  Streblov J. Spolupráce praktického zubního lékaře s ortodontistou
 • 29. 4. 2011. Odborná vzdělávací akce – Jihočeský rarášek
  Streblov J. Plastická chirurgie parodontu v praxi praktického zubního lékaře.
 • 21. 5. 2011. Kongres při InDent 2011, Ostrava
  Streblov J. Dentogingivální estetika – komplexní řešení.
 • 24. 9. 2011 XII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha
  Streblov J, Tomeček M. Parodontologická a implantélogická terapie jako integrální součást ortodontické léčby.
 • 12. 10. 2011 Pražské Dentální Dny, mezinárodní kongres
  Streblov J, Tomeček M. Připojená gingiva kolem zub a keratinizovaná sliznice kolem implantátů – je opravdu zapotřebí?
 • 12. 10. 2011 Pražské Dentální Dny, mezinárodní kongres
  Tomeček M, Streblov J. Pryskyřičná šroubovaná náhrada – optimální řešení rekonstrukce bezzubé čelisti.
 • 11. 11. 2011 Deutscher Zahnärztetag, mezinárodní kongres, Frankfurt nad Mohanem
  Streblov J, Petr J. Gingivarezessionen nach kieferorthopädischer Behandlung. Risikoerkennung und Behandlungsstrategie.
 • 19. 11. 2011 Hradecký dentální vzdělávací institut, Hradec Králové
  Streblov J. Parodontologie pro praxi – celodenní přednáška pro zubní lékaře

2012

 • 14. 4. 2012 Stomateam Fórum, Praha
  Streblov J. Měkké tkáně kolem zubů a implantátů.
 • 21. 4. 2012 Jihočeský rarášek, Zátoň – vzdělávací akce OSK České Budějovice
  Streblov J. Klinická anatomie parodontu.
 • 11. 5. 2012 Parodontologické dni v Plzni
  Streblov J, Kulhánová M. Léčba parodontitidy – týmová spolupráce.
 • 29. 9. 2012 Slovenské dentálne dni, Bratislava
  Streblov J. Plastická chirurgie parodontu v praxi praktického zubního lékaře.
 • 10. 10. 2012 Dental Summit, Praha
  Streblov J. Nekazivé krčkové léze.
 • 20. 10. 2012 Mezinárodní kongres Implantologického klubu České Republiky a Implantologického klubu Slovenské Republiky.
  Streblov J, Tomeček M. Zamyšlení nad indikací dentálních implantátů.
 • 2. 11. 2012 Hradecký dentální vzdělávací institut, Hradec Králové
  Streblov J. Parodontologie pro praxi – celodenní přednáška pro zubní lékaře
 • 15. 12. 2012 OSK Karlovy Vary – sněm
  Streblov J. Parodontologie v praxi zubního lékaře.

2013

 • 23. 3. 2013 Sympozium 2 obory – 1 cíl, Praha
  Streblov J. Spolupráce ortodontisty a implantologa při řešení defektu v horním frontálním úseku
 • 12. 4. 2013 Vinohradské stomatologické dny, Praha – FNKV
  Streblov J. Plastická chirurgie parodontu v praxi praktického zubního lékaře
 • 20. 4. 2013 Workshop parodontologie, Písek.
  Streblov J. Může si parodontolog porozumět s implantologem?
 •  23. 4. 2013 3M Esthetics, Praha
  Streblov J. Replacing Central Incisor. Mimicking Nature.
 • 6. 9. 2013 Zirkonia Session, Praha
  Streblov J. Celokeramické rekonstrukce na zubech a implantátech.
 • 27. a 28. 9. 2013, Kongres České ortodontické společnosti, Plzeň
  Streblov J. Finalizace estetiky po dokončení ortodontické léčby.
  Streblov J. Gingivální recesy a ortodontická léčba.
 • 8. 11. 2013 Curaprox Congress, Praha
  Streblov J, Kulhánová M. Léčba parodontitidy – příležitost k týmové spolupráci.
 • 9. 11. 2013 Workshop ČADE, Spálený mlýn
  Streblov J. Spolupráce ortodontisty a implantologa při řešení defektu v horním frontálním úseku
 • 7. 12. 2013 Kongres Implantologického klubu ČR – Bořetice
  Streblov J. Hojení tkání kolem zubů a implantátů.

2014

 • 8. 2. 2014 DIO Meeting, Plzeň
  Streblov J. Volný člen ve frontálním úseku.
 • 24. 4. 2014 Université de Genéve, Švýcarsko
  Streblov J, Tomeček M. Introduction into plastic perio-surgery for a restorative dentist, a practical course
 • 21. 6. 2014, celodenní přednáška, Praha
  Streblov J. Parodontologie jako klíč k zubnímu lékařství.
 • 20. 9. 2014, kongres České ortodontické společnosti, Olomouc
  Streblov J, Jendrejovský J. Rekonstrukce autotransplantovaného premoláru na místě horního středního řezáku.
 •  11. 10. 2014, Dental Summit, Praha
  Streblov J. Léčba parodontitidy – systematický přístup jako základ úspěchu.
 • 19. 11. 2014, OSK Litoměřice, Lovosice
  Streblov J. Hojení tkání kolem zubů a implantátů.
 • 6. 12. 2014, kongres Implantologického klubu ČR, Mikulov
  Streblov J. Několik dalších poznámek k hojení tkání kolem zubů a implantátů.
 • 12. 12. 2014, Vánoční konference Yesdent, Jeseník
  Streblov J. Hojení tkání  kolem zubů a implantátů

ke stažení: