MUDr. Jan Streblov

Vzdělání

 • 2008 – 2010: Curriculum Implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
 • 2008: Universität Bern – Straumann Education Week 2008
 • 2008: osvědčení ČSK Praktický zubní lékař – parodontolog
 • 09/1996 – 06/2003: 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, stomatologie
 • 09/2000 – 8/2001: Universität Rostock, studium zubního lékařství
 • 7-8/2001: Universität Hamburg, stáž na oddělení záchovného zubního lékařství
 • 8/2000: Universität Tübingen, stáž na obličejové a čelistní chirurgii
 • 7-8/1999: Universität Göttingen, stáž na obličejové a čelistní chirurgii


Profesní zkušenosti

 • 09/2010 – doposud 3DK Dentální klinika, Praha kliniku založil společně s MUDr. Tomečkem
 • 09/2004 – 08/2010 Pražské centrum dentální implantologie, Praha
 • 09/2003 – 08/2004 soukromá zubní praxe, Praha

Členství v odborných společnostech

 • Člen redakční rady LKS – časopisu ČSK
 • Implantologický klub ČR
 • Deutsche Gesellschaft für Implantologie
 • Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
 • Česká akademie dentální estetiky

Publikační činnost

 • 2009 – Streblov J, Palma M. Bipapilární lalok s pojivovým štěpem jako terapie klínovitého defektu, kariézního defektu a gingiválního recesu v cervikální oblasti zubu. Kazuistika, LKS
 • 2010 – Streblov J, Palma M, Tomeček M. Minimálně invazivní techniky pro krytí gingiválních recesů. Kazuistika. LKS 10/2010

Přednášková činnost

 • 2008 – 15. – 17. 10. 2008 Kongres Pražské dentální dny, Praha
  Streblov J, Zábrodský V, Novák Z. Paro-endo léze, kazuistika
 • 2009 – 29.- 30. 5. 2009 Kongres České parodontologické společnosti, Špindlerův mlýn:
  Streblov J, Palma M. Plastická chirurgie parodontu jako příprava pro protetické ošetření
 • 17. – 19. 9. 2009 X. Kongres České ortodontické společnosti a II. česko-slovenský ortodontický kongres, Mikulov:
  Streblov J, Petr J. Gingivální recesy po ortodontické léčbě a možnosti jejich terapie
 • 21. – 23. 10. 2009 Kongres Pražské dentální dny 2009, Praha
  Streblov J, Palma M. Rizikové faktory přispívající ke vzniku gingiválních recesů a možnosti jejich terapie
 • 2010 – 5. a 6. 2. 2010 Kongres mladých zubných lekárov, Piešťany:
  Streblov J. Plastická chirurgie parodontu v praxi praktického zubního lékaře
  Streblov J. Teleskopické náhrady
 • 12. 6. 2010 Výroční kongres České akademie dentální estetiky.:
  Streblov J. Červená estetika – základ estetické sanace.
 • 7. 10. 2010. Kongres Pražské dentální dny 2010 – Streblov J. Měkké tkáně a protetická rekonstrukce – od antagonismu k souhře
 • 3. 2. 2011 internetový webinář ČSK – Streblov J. Gingivální recesy – možnosti a hranice terapie
 • 6. 2. 2011. V. Kongres mladých zubných lekárov 2011, Senec (SK) – Streblov J. Spolupráce praktického zubního lékaře s ortodontistou
 • 29. 4. 2011. Odborná vzdělávací akce – Jihočeský rarášek – treblov J. Plastická chirurgie parodontu v praxi praktického zubního lékaře.
 • 21. 5. 2011. Kongres při InDent 2011, Ostrava – Streblov J. Dentogingivální estetika – komplexní řešení.
 • 24. 9. 2011 XII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha – Streblov J, Tomeček M. Parodontologická a implantélogická terapie jako integrální součást ortodontické léčby.
 • 12. 10. 2011 Pražské Dentální Dny, mezinárodní kongres – Streblov J, Tomeček M. Připojená gingiva kolem zub a keratinizovaná sliznice kolem implantátů – je opravdu zapotřebí?
 • 12. 10. 2011 Pražské Dentální Dny, mezinárodní kongres – Tomeček M, Streblov J. Pryskyřičná šroubovaná náhrada – optimální řešení rekonstrukce bezzubé čelisti.
 • 11. 11. 2011 Deutscher Zahnärztetag, mezinárodní kongres, Frankfurt nad Mohanem – Streblov J, Petr J. Gingivarezessionen nach kieferorthopädischer Behandlung. Risikoerkennung und Behandlungsstrategie.
 • 19. 11. 2011 Hradecký dentální vzdělávací institut, Hradec Králové – Streblov J. Parodontologie pro praxi – celodenní přednáška pro zubní lékaře

ke stažení: