MUDr. Martin Tomeček

Vzdělání

 • 09/1998 – 06/2002: 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha
 • 09/2000 – 12/2000: Guy’s, King’s and St. Thomas’s School of Medicine and Dentistry
 • 09/1996 – 06/1998: 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Profesní zkušenosti

 • 09/2010 – doposud 3DK Dentální klinika, Praha. Kliniku založil společně s MUDr. Streblovem
 • 06/2002 – 08/2010 Asklepion – klinika a institut estetické medicíny, Praha. Zástupce primáře oddělení stomatologie
 • 11/2006 – 06/2010 Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty, Praha. Výuka studentů zubního lékařství, obor stomatochirurgie
 • 06/2007 – 01/2008 Scandcare Dental Clinic, Dubai, UAE
 • 06/2002 – 05/2007 Asklepion Laser Centrum, Praha


Členství v odborných společnostech

 • Česká akademie dentální estetiky (CADE)

Publikační činnost

 • 2014 – Tomeček M. Malé ilustrované repetitorium: Test 6. LKS 6/2014
 • 2014 – Tomeček M. Malé ilustrované repetitorium: Test 2. LKS 2/2014
 • 2010 – Streblov J, Palma M, Tomeček M. Minimálně invazivní techniky pro krytí gingiválních recesů. Kazuistika. LKS 10/2010

Přednášková činnost

 • 12.4.2014 Estetika v každodennej praxi, stomatologický kongres Nitra, Slovensko – Tomeček M. Optické vlastnosti keramiky. 
 • 12.4.2014 Estetika v každodennej praxi, stomatologický kongres Nitra, Slovensko – Tomeček M, Lukáš A. Preparace v moderní protetice, spolupráce lékaře a technika.
 • 28.4.2014 praktický kurz Plastic periodontal surgery, Universite de Geneve, Ženeva, Švýcarsko – Tomeček M. Plastic periodontal surgery: Clinical techniques and case presentations
 • 6.9.2013 Zirkonia Session, Praha – TomečekM. Estetika zirkoniumoxidové keramiky
 • 8.6.2013 výroční kongres CADE, Praha – Tomeček M. Fotografie při komunikaci se zubní laboratoří.
 • 18.5.2013 kongres Estetika v Tatrách, SR – Tomeček M. Estetika snímatelné protetiky.
 • 24.4.2013 CEE Lecturer Conference, Praha – Tomeček M. Replacing just the necessary.
 • 19.4.2013 The Art and the Science in Dentistry, Praha – Tomeček M. Estetická gingivektomie vs. krytí recesu při ošetření frontálního úseku.
 • 20.10.2012 Implantologický klub ČR a SR Trnava – Tomeček M, Streblov J. Zamyšlení nad indikací dentálních implantátů
 • 20.6.2012 Sněm oblastní stomatologické komory Plzeň – Tomeček M Pryskyřičná šroubovaná náhrada – optimální řešení rekonstrukce bezzubé čelisti.
 • 24.11.2011 Ortodontický kongres, Praha – Streblov J, Tomeček M. Parodontologická a implantologická terapie jako integrální součást ortodontické léčby.
 • 12. 10. 2011 Pražské Dentální Dny, mezinárodní kongres – Tomeček M, Streblov J. Pryskyřičná šroubovaná náhrada – optimální řešení rekonstrukce bezzubé čelisti.
 • 12. 10. 2011 Pražské Dentální Dny, mezinárodní kongres – Streblov J, Tomeček M. Připojená gingiva kolem zub a keratinizovaná sliznice kolem implantátů – je opravdu zapotřebí? 
 • 24. 9. 2011 XII. Kongres České ortodontické společnosti, Praha – Streblov J, Tomeček M. Parodontologická a implantélogická terapie jako integrální součást ortodontické léčby.
 • 29. 4. 2011. Odborná vzdělávací akce – Jihočeský rarášek – Tomeček M. Konzervativní vs. radikální ošetření selhávajících zubů
 • 6. 2. 2011. V. Kongres mladých zubných lekárov 2011, Senec (SK) – Tomeček M. Ošetření bezzubé čelisti.
 • vedení vzdělávacích kurzů v rámci kurikula HDVI (Hradecký dentální vzdělávací institut): Dentální fotografie
 • tlumočení vzdělávacích akcí z anglického jazyka