Implantologie III

Náplň kurzu:

Obsahem navazuje kurz IMPLANTOLOGIE III na předchozí kurzy implantologie a zásadním tématem je management měkkých tkání kolem implantátů v protetické fázi. Význam měkkých tkání kolem protetické rekonstrukce je zásadní ze všech možných hledisek: pro stabilitu kosti a prevenci periimplantitidy, pro bílou estetiku a též pro červenou estetiku. V průběhu kurzu se zaměříme na zvládnutí následujících oblastí:

 • teoretický základ: 
  • klinická anatomie měkkých tkání alveolárního výběžku a jejich význam v okolí implantátu, rozdílnost mezi tkáněmi kolem zubů a kolem implantátů
  • emergence profile korunkových náhrad, biologický koncept emergence profie
 • klinický koncept:
  • diagnostika a řešení kvantitativního nedostatku měkkých tkání kolem implantátu, význam a augmentace pojivové tkáně
  • diagnostika a řešení kvalitativního nedostatku měkkých tkání kolem implantátu, význam a augmentace keratinizované gingivy
  • diagnostika a řešení kombinovaného nedostatku kvality a kvantity tkání kolem implantátu
  • provedení II. chirurgické fáze – různé techniky a jejich indikace
  • imediátní implantace, optimální 3D pozice implantátu a zhotovení provizorní korunky – klíč k pochopení emergence profile
  • formování gingivy a rekonstrukce papily – komplexní přístup jako kombinace předchozích technik
 • komplikace a jejich řešení

Praktický nácvik základních technik na prasečích čelistech

 • provedení imediátní implantace, zhotovení provizorní korunky a SSA abutmentu
 • různé techniky II. chirurgické fáze (incize, AAF, roll flap, punch out technika, kombinace s augmentačními technikami, kombinace s protetickým ošetřením – správná modelace provizorní korunky)
 • augmentace měkkých tkání, nácvik odběru různými technikami (single incision, Zucchelli technika, tuber maxillae) a technik fixace (volný epitelový štěp, volný pojivový štěp, stopkatý štěp, kombinovaný pojivově epitelový štěp, micro-CT štěp, strip technika)

Zajištěné materiálové vybavení:

 • chirurgické instrumentárium
 • implantologické motory vč. implantologického kolénka
 • implantáty, abutmenty a implantologické instrumentárium DIO
 • prasečí čelisti
 • práce s autentickým augmentačním materiálem Mucograft (Geistlich)
 • šicí materiály firmy RESORBA

Následný program: pro účastníky kursu je také připravena prohlídka kliniky 3DK a společná večeře na účet pořadatele.

Místo konání: Dentální klinika 3DK, U Zdravotního ústavu 8, Praha 10

Začátek kurzu: pátek 17.1. 2020 v 9:00 hodin

Konec kurzu: sobota 18.1. 2020 v 18:00 hodin

Lektor: MUDr. Martin Tomeček

Cena: 21780 Kč Kč /os. (vč. DPH)

Registrace a fakturační údaje:
1. Pro registraci Vaší účasti vyplňte níže uvedený formulář a zadejte požadované FAKTURAČNÍ ÚDAJE
2. Dokončení platné registrace dokončíte potvrzením registračního e-mailu, který Vám bude pro kontrolu obratem zaslán. Věnujte prosím pozornost správnosti fakturačních údajů!
3. Faktura bude vystavena cca. 1 měsíc před konáním kurzu.

Koordinátor kurzu: Nela Tomečková
mob. 776 773 065, e-mail: karakas.nela@gmail.com

Storno podmínky zde.

Praktický kurs není registrován u ČSK.

Počet účastníků praktického kursu je z kapacitních důvodů omezen (max. 20 osob), přihlášky jsou řazeny chronologicky.

Těšíme se na Vás!

nahrávám mapu....

Obsazeno:

8  / 8

Cena:

21780 Kč včetně DPH

Tato akce je již plně obsazena.