Implantologie II LEDEN 2018

Náplň kurzu:

Předmětem kurzu IMPLANTOLOGIE II jsou kostní augmentační techniky. Kurz je určen pro praktické zubní lékaře a především pro začínající a pokročilé implantology. Přehled teoretického základu (biologie kosti a augmentačních materiálů, principy hojení extrakční rány a augmentátu, specifika anatomie při augmentaci daného úseku čelistí) je potřebným úvodem, na kterém posléze budeme formou množství klinických kazuistik stavět klinický koncept (komplexní plánování kostní augmentace, volba vhodné augmentační techniky, management měkkých tkání, potřebné materiálové a instrumentační vybavení). Diskutovány budou též možné komplikace a jejich řešení.
Ve druhé části kurzu proběhne praktický nácvik základních technik na modelech a prasečích čelistech:

 • technika provedení řízené kostní regenerace (GBR) různými postupy
 • technika provedení imediátní implantace
 • technika provedení sinus lift augmentace
 • nácvik preparace kosti piezotomem
 • mobilizace laloku a sutura rány

Zajištěné materiálové vybavení:

 • chirurgické instrumentárium
 • implantologické motory vč. implantologického kolénka
 • piezotom
 • implantáty a implantologické instrumentárium DIO
 • práce s autentickým augmentačním materiálem BioOss a BioGide
 • titanové piny Helmut Zepf k fixaci barierové membrány
 • nástroje k odběru kostních pilin
 • speciální instrumentárium pro sinus-lift dle dr. Istvana Urbana (Hu-Friedy)
 • šicí materiály firmy RESORBA

Následný program: pro účastníky kursu je také připravena prohlídka kliniky 3DK a společná večeře na účet pořadatele.

Začátek kurzu: pátek 19.1. 2018 v 9:00 hodin

Konec kurzu: sobota 20.1. 2018 v 18:00 hodin

Lektor: MUDr. Martin Tomeček

Cena: 14000 Kč Kč /os. (nejsme plátci DPH)

Po odeslání registračního formuláře obdržíte e-mail s výzvou k ZÁVAZNÉMU POTVRZENÍ REGISTRACE účasti na kurzu. Teprve tímto stvrzením registrace bude pro Vás účastnické místo rezervováno.

Storno podmínky zde.

Praktický kurs není registrován u ČSK.

Počet účastníků praktického kursu je z kapacitních důvodů omezen (max. 16 osob), přihlášky jsou řazeny chronologicky.

Koordinátor praktického kurzu a kontaktní osoba:

Nela Karakasidisová

Telefon: +420 776773065

e-mail: karakas.nela@gmail.com

Těšíme se na Vás!

nahrávám mapu....

Termín:

19. Leden 2018 – Pátek 202018 20 Leden 2018 – 09:00 – 18:00

Obsazeno:

16 / 17

Cena:

14000 Kč včetně DPH

Rezervace pro tuto akci byla ukončena. Obnovena bude event. při uvolnění místa.