Implantologie II říjen 2020

Náplň kurzu:

Předmětem kurzu IMPLANTOLOGIE II je rekonstrukce alveolárního výběžku pomocí GBR techniky se zaměřením na sausage techniku. Kurz je určen pro praktické zubní lékaře a především pro začínající a pokročilé implantology.

 • teoretický základ: biologie kosti a augmentačních materiálů, principy hojení extrakční rány a augmentátu, specifika anatomie při augmentaci daného úseku čelisti
 • klinický koncept: komplexní plánování kostní augmentace, volba vhodné augmentační techniky a materiálu, management měkkých tkání, potřebné materiálové a instrumentační vybavení, techniky odběru kostních pilin
 • horizontální vs. vertikální augmentace, jejich specifika
 • komplikace a jejich řešení

Ve druhé části kurzu proběhne praktický nácvik základních technik na modelech a prasečích čelistech

 • vedení incize a odklopení rány
 • technika provedení řízené kostní regenerace (GBR) horizontálního defektu s použitím kolagenní membrány (BioGide, Evolution), fixace membrány pomocí natloukacích titanových pinů a dosažení maximální stability augmentátu
 • technika provedení řízené kostní regenerace (GBR) vertikálního defektu s použitím kortikální membrány (Bone Lamina), fixace membrány pomocí fixačních šroubů
 • princip mobilizace laloku, sutura rány a její kritické body

Zajištěné materiálové vybavení:

 • chirurgické instrumentárium
 • nástroje k odběru kostních pilin (škrabka, rotační nástroje)
 • implantologické motory vč. implantologického kolénka
 • implantáty a implantologické instrumentárium DIO
 • práce s autentickým augmentačním materiálem BioOss (Geistlich) a membránami Evolution a Bone Lamina  (OsteoBiol)
 • titanové piny Helmut Zepf k fixaci barierové membrány, titanové šrouby ProFix
 • šicí materiály firmy RESORBA

Následný program: pro účastníky kursu je také připravena prohlídka kliniky 3DK a společná večeře na účet pořadatele.

Místo konání: Dentální klinika 3DK, U Zdravotního ústavu 8, Praha 10

Začátek kurzu: pátek 20.11. 2020 v 9:00 hodin

Konec kurzu: sobota 21.11. 2020 v 18:00 hodin

Lektor: MUDr. Martin Tomeček

Cena: 21780 Kč Kč /os. (vč. DPH)

Registrace a fakturační údaje:
1. Pro registraci Vaší účasti vyplňte níže uvedený formulář a zadejte požadované FAKTURAČNÍ ÚDAJE
2. Dokončení platné registrace dokončíte potvrzením registračního e-mailu, který Vám bude pro kontrolu obratem zaslán. Věnujte prosím pozornost správnosti fakturačních údajů!
3. Faktura bude vystavena cca. 1 měsíc před konáním kurzu.

Koordinátor kurzu: Nela Tomečková
mob. 776 773 065, e-mail: karakas.nela@gmail.com

Storno podmínky zde.

Praktický kurs není registrován u ČSK.

Počet účastníků praktického kursu je z kapacitních důvodů omezen (max. 20 osob), přihlášky jsou řazeny chronologicky.

Těšíme se na Vás!

nahrávám mapu....

Termín:

20. Listopad 2020 – Pátek 212020 21 Listopad 2020 – 09:00 – 18:00

Cena:

21780 Kč včetně DPH

Rezervace pro tuto akci byla ukončena. Obnovena bude event. při uvolnění místa.